fbpx

Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlar. Sigortalıların herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu ortaya çıkan ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masraflar, yurtiçinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılanır. Bireysel sağlık sigortası bu özelliği ile olası yüksek meblağlı sağlık giderlerini karşılayarak, sigortalıların en zor anlarında en büyük yardımcısı olur. Ücretli ya da yıllık beyanname veren mükellefler, ödedikleri sigorta primini vergi matrahından da indirebilir. Bu imkandan yararlanabilmek için primlerin ait olunan vadelerde ödenmesi gerekir.


Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, SGK ile anlaşmalı özel hastaneleri kapsar. Bu hastanelerde tedavi gören tamamlayıcı sağlık sigortalı birey tedavi masraflarının tamamını ücret ödemeden yaptırabilir.

Bireysel Sağlık Sigortası


Tek Başına Çocuk Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

0-15 yaş arasındaki çocuklarınızın SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde gördüğü tedavileri kapsayan sağlık sigortası paketidir.

Tek Başına Çocuk Sigortası


Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, SGK ile anlaşmalı olan özel hastaneleri kapsar. Sağlığınız ile ilgili başvurduğunuz özel hastanenin hangi branşı olduğu gözetmeksizin tek şart SGK ile anlaşmalı olmasıdır.

Bireysel Sağlık Sigortası


Aile Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Aile tamamlayıcı sağlık sigortası, hastalık veya kaza durumlarında ortaya çıkabilecek maddi yıkımlara karşı hem kendinize hem de diğer aile fertlerine güvence sağlar. SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde geçerlidir.

Aile Sağlık Sigortası


Kurumsal Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Grup Sağlık Sigortası ile hem işverene hem de çalışana birçok avantaj sunularak, SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde geçerli olmak üzere, uygun primler ile sağlık masrafları güvence altına alınır.

Kurumsal Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlar. Sigortalıların herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu ortaya çıkan ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masraflar, yurtiçinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılanır. Bireysel sağlık sigortası bu özelliği ile olası yüksek meblağlı sağlık giderlerini karşılayarak, sigortalıların en zor anlarında en büyük yardımcısı olur. Ücretli ya da yıllık beyanname veren mükellefler, ödedikleri sigorta primini vergi matrahından da indirebilir. Bu imkandan yararlanabilmek için primlerin ait olunan vadelerde ödenmesi gerekir.